сряда, 18 септември 2013 г.

ВЪЗМОЖНИТЕ ПРИЧИНИ – РАЗМИСЛИ И СТРАСТИ


В тази статия ще се опитам да взема отношение по един спор, който неотдавна се разгоря в Съединените щати, но има опасност скоро да прерасне и в глобален мащаб. Изходът от него може да се окаже решаващ не само за американското образование и култура, но и за целия “цивилизован свят”. Става въпрос за нашумелия напоследък процес, при който група родители от градчето Доувър (щат Пенсилвания) дадоха на съд борда на местното училище. Родителите се противопоставиха на решението на училищния съвет наред с еволюцията в часовете по биология да се разглежда и т. нар. теория за “Интелигентен дизайн”. Тяхната претенция е, че тази алтернатива е религиозна и нарушава конституцията на САЩ, според която е забранено преподаването на религия в училище. Процесът завърши с победа на родителите – федералният съд обяви “Интелигентния дизайн” за теологична (т.е. “не-научна”) концепция.[1]
На пръв поглед спорът за произхода на живите същества и човека изправя консервативните християни срещу преподавателите и учените с натуралистични убеждения. Но дали той няма и една по-далечна перспектива, т.е. дали не касае и всички хора? Ако Дарвин не ни е подвел, тогава всичко, от формирането на космическите системи – до зараждането на живота и неговата еволюция, се дължи на самоорганизация на материята.[2] В крайна сметка обаче Вселената, както и всяка форма на живот в нея, са обречени на смърт и най-добрият извод за нас си остава “да ядем и пием, защото утре ще умрем” (І Кор. 15:32). Но какво ще следва, ако за миг допуснем, че може да е прав голготският Страдалец? Тогава Неговият кръст се превръща в демаркационна линия за цялото човечество – на едните за вечен живот, а на другите … По такъв начин няма ли да се окаже, че ние всички сме от един отбор, понеже истината за света е еднакво важна и валидна за всеки от нас?

Към какво се стреми науката?

Колкото и парадоксално да прозвучи, по думите на един мой познат астроном: “именно учени с християнски убеждения са създали т. нар. "методически материализъм", който прилага наблюдението и експеримента и приоритетно търси естествените обяснения на феномените в природата.” Дейците на просвещението с борбата си против Църквата, а след тях и редица атеистично настроени мислители постепенно превръщат този подход в идеологически, т.е. накрая се поставя знак за равенство между материализъм и наука. Но тук ще се осмеля да отбележа, че задачата на науката по-скоро е не толкова да намери естествените причини на явленията, колкото да открие обективната истина за нещата от действителността.
Нека си послужа с перифраза на класическия пример за часовника на Уилям Пейли. Някакъв сръчен майстор е изобретил първия (джобен) часовник, но го е изгубил като се е разхождал в гората. Вие се натъквате на този красив, изработен от мед, предмет, отваряте го и разглеждате внимателно частите му. Накрая разбирате, че всичките му механизми са нагласени така, че той да отчита с много голяма точност времето. Тогава решавате да покажете находката си на ваш познат професор, за да ви обясни как може да се е появила. Намирате го в кабинета му да разговаря със свой колега. След дълги размишления, той започва обяснението си така: "Вие сте открили това нещо в природата, следователно тя го е създала. Този предмет е възникнал като продукт на една продължителна и сложна еволюция на медта". И теорията започва – "В началото Земята се е формирала като планета в гигантски газово-прахов облак, който се е уплътнявал ... и е била нагорещена до хиляди градуси. При бавното й изстиване медта се е отделила от другите вещества като чист метал, поради различните им точки на втвърдяване ... При особен вид кристализация на медните атоми са се образували различни пружинки, колелца, зъбчатки, винтчета, циферблати и стрелки. Първичната материя е била пълна с тях... По сложен начин те са се групирали в часовников механизъм и постепенно в резултат на нещо като "естествен отбор" по-прецизните са оставали да съществуват, докато се е получил този вид, който съвсем точно определя времето".
“Но възможността да се образува случайно този предмет в природата е пренебрежимо малка – възразява другият професор. – Защо да не допуснем тогава, че той е бил измайсторен от разумен създател?”
Какво се получава на практика? Ако критерият за научност е да се намерят естествени причини за произхода на всичко, тогава първото обяснение е научно, но не е вярно. Второто – е вярно, но не е научно.[3]
Затова не е ли по-добре да приемем, че всъщност задачата на науката е да открие обективната истина? Така всичко си идва на мястото. Тоест, там, където действат природните явления и закони, нещата да бъдат обяснени чрез тях, а щом някъде е имало интелигентна намеса, това да бъде признато. Стрелките се задвижват от еластичната сила на пружината, но самият часовник не се е появил в резултат от “сложна еволюция на медта”. По аналогия: всички процеси в природата се дължат на естествени причини, но дали тя като цяло не е дело на изкусен Творец?

Ако не можем да докажем Божествения интелект, тогава как ще потвърдим наличието на човешкия разум?

А сега се постарайте да се въплътите в ролята на гениален учен. Направили сте велико откритие, на базата на което сте конструирали, да речем, двигател с много висок коефициент на полезно действие. Вие отнасяте теоретичната си разработка и модела на двигателя за одобрение пред съответната патентна комисия. Оттам ви отговарят, че ще назначат подходящ експерт, който да прегледа работата ви. След извършената проверка, за ваша голяма изненада, чувате от него следното заключение:
– Теоретичната постановка е правилна и не е в противоречие с природните закони. Практическите изпитания също показаха, че двигателят действително притежава посочените качества. Но не можем да бъдем сигурни, че всичко това е дело на нашия колега, защото може да е станало случайно.
– Как така? – недоумявате вие.
– Много просто. Възможно е, например, вашата котка да се е разхождала по клавишите на пишещата ви машина, в резултат на което на хартия се е появила идеята за това изобретение. Също така евентуален взрив в работилницата ви може да е станал причина да се сглоби представеният тук двигател.
– Какво говорите? – се възмущавате все повече и повече. – Не разбирате ли, че след като притежавам интелектуалния потенциал и физическата способност да създам тези неща, вероятността аз да съм техен автор е напълно сто процента възможна? А вероятността те да са се осъществили случайно е пренебрежимо малка. Освен всичко друго има и голям брой свидетели, които са ме виждали, когато работех над тях.
– Вижте какво, възможно е събитията, които ви посочих, да са станали преди това. Вие само сте пресъздали всичко повторно пред други хора, за да ги уверите, че сте истинския изобретател на машината.
– За да се осъществи обаче една нищожно малка случайност, трябва много време – не отстъпвате вие.
– Не е задължително. Според теорията на вероятностите тя може да се реализира и от първия път. Нещо повече, ако приемем съвременната представа за мултивселена, тогава няма никакъв проблем в някои от световете случайно да се получат всякакви предмети.
Като изслушва внимателно и двете страни, комисията отсъжда следното:
– Докато съществува дори нищожна вероятност всичко да е станало случайно, няма как да бъдем сигурни, че вие сте автор на изделието. Затова не можете да получите никакво признание и награда за него.
Тогава ви идва наум един блестящ отговор:
– В такъв случай сигурно ще кажете, че и всички постижения на човечеството, считани за продукти на нашата съзнателна дейност, може да са възникнали случайно. Според вашата логика хората, които претендират, че са ги създали трябва да се откажат от авторските си права, от званията си, а също и да върнат получените заплати. Вие съгласни ли сте да го направите?
Бог е Този, Който категорично заявява, че самият Той е автор на създанието. При това всички Негови “изделия” – атоми, небесни системи, живи организми и т.н., са неизмеримо по-сложни, от което и да е произведение на човешкия разум. Поради тази причина и възможността те да са възникнали случайно е неимоверно по-малка. Материалистите обаче винаги са се стремели да разпространяват схващането, че щом като съществува даже безкрайно малка вероятност светът да се е появил случайно, точно тя със сигурност се е изпълнила на практика. Затова, според повечето от тях, в никакъв случай не може да се приеме, че Бог го е създал. Макар че, от една страна, нямат никакви сигурни фактически доказателства за еволюционния произход на Вселената, живота и човека, а от друга –и възможността нещата да са се развили по този начин е съвършено нищожна, те изискват от съвременната общественост едва ли не безпрекословно да повярва на техните "теории". Но дали ще се съгласят мярката, с която мерят, да бъде отнесена и към самите тях? Щом като има възможност постиженията на нашата цивилизация да са станали случайно, според по-горните разсъждения излиза, че няма как да се докаже, че те изобщо са създали нещо. Но, ако е така не трябва и да претендират, че са някакви учени. Защо тогава е необходимо въобще да им се вярва? От друга страна, щом като няма никакви сигурни доказателства в подкрепа на натурализма следва, че той също се приема единствено на вяра, което го прави своеобразна форма на религия.

Възможни причини

„Интелигентният дизайн” е обявен от някои за псевдонаука, защото признаването на възможността за свръхестествена намеса е равносилна на отказ от познание.[4]
Наистина, когато Бог върши чудеса, те са свързани с някакво нарушение на природните закони, в следствие на което подобни явления няма как да бъдат повторени и изучени в нашите лаборатории. Създаването на пространствено-времевия континуум ex nihilo е драстично нарушение на закона за запазване на енергията и поради недоказуемостта на този акт, философите са принудени да приемат първичността на Съзнанието или на материята единствено като постулат. Човекът твори изделия, които не могат да възникнат чрез естествени процеси, но в същото време нашата дейност е в съгласие с природните закони. В някои случаи обаче Бог върши същото и това ще ни позволи да приложим метода на аналогията в търсене на отговора за произхода на мирозданието.
Ще използваме по-обширен цитат от една статия на американския физикохимик и историк на науката Ч. Такстън:
Емпиричната наука теоретично признава както естествени, така и интелигентни причини
Въпреки че както естествените, така и интелигентните причини ни се разкриват чрез опита, модерната емпирична наука за природата обикновено признава само естествени причини. Това предразсъдък от страна на учените ли е или някакъв заговор за отстраняване на интелигентните причини? Ни най-малко. Науката допуска всяка причина, естествена или интелигентна, за която съществува еднороден сетивен опит. В историята на модерната наука обаче еднородният опит свързва само естествените причини със закономерно повтаряеми събития. Ето защо днес не включваме интелигентни причини в науката. Това обаче не е забрана. Ако интелигентни причини могат да се свържат с повтаряеми събития, те биха били допустими в науката.
Нямаме основание да приписваме причина – естествена или интеллигентна – към кое да е явление, като заместител на еднородния опит.[5] Като пример нека предположим, че сме детективи, които разследват смъртта на един човек. Дали това е убийство или е естествена смърт? Не можем да знаем отговора предварително. Налага се да разследваме случая. Ако някой детектив още в началото на своето разследване обяви, че човешката смърт може да бъде само естествена, ние бихме възразили, че това налага неправомерни ограничения върху възможните причини. Щом като това, което се надяваме да открием чрез нашето разследване е именно дали смъртта е резултат от интелигентна причина (убийство) или е била естествена, ние се нуждаем от метод на работа, който е еднакво отворен за двете обяснения. Нужен ни е метод, който да ни позволи да определим с възможно най-голяма вероятност какво всъщност се е случило.
Както видяхме, през цялата история на експерименталната наука повтаряемите събития са свързвани с естествени причини. Други събития, особено такива като събитията на поява или възникването на нещо, не са повтаряеми и могат да бъдат уникални. Това, от което се нуждаем, е методология, която да премине отвъд априорната обвързаност с причината и която да ни даде критерии за постройката едновременно на случая за естествени и на случая за интелигентни причини.
Аналогия
Как бихме могли да вземем решение в полза на интелигентна причина за някое събитие в миналото? По принцип, за установяване на интелигентна причина използваме същия метод, който използваме и за естествена причина, т. е. еднородния сетивен опит. Това е така нареченият метод на аналогията.
През 19-ти век, астрономът Джон Хершел доразвива метода на аналогията за доводи от наблюдавани причини към неизвестни причини: „Ако аналогията между две явления е много близка и поразителна, докато в същото време причината за едното е очевидна, то едва ли е възможно да се отхвърли наличието на аналогична причина и при второто явление, макар и да не е така очевидна сама по себе си.“ Учените разчитат на този метод повече от 150 години. Огромният успех на науката е поне частична атестация за него...
Като нагледен пример за метода на аналогията нека разгледаме археологията. Принципът на аналогията се използва често в археологията за определяне на това дали едно или друго откритие има интелигентна причина. Разсъжденията са следните: В настоящето виждаме занаятчия, който прави керамични изделия. Следователно, когато претърсваме прахта на някоя селищна могила в Месопотамия и открием счупено гърне, логично е да заключим, че източникът му е също такъв занаятчия – грънчар…
Между другото, със същата аргументация си служат астрономите, когато търсят разумен живот в Космоса. Тя е обичайна практика за екипите от НАСА когато обработват данни от планетите и техните луни. Тези екипи използват различни критерии за признаване на доказателство за разумен живот на планетите – някакъв отличителен белег за продукт на разумен източник…
Астрономът Карл Сейгън твърди, че дори едно единствено послание от космоса би установило съществуването на извънземен живот. Той пише: „Има и други, които вярват, че нашите проблеми са разрешими, че човечеството е все още в своето детство, че някой недалечен ден ще пораснем. Едно единствено послание от Космоса би показало, че е възможно да преживеем такова технологично юношество. Цивилизацията, която изпраща тези сигнали, все пак е оцеляла.“[6]
Ако наистина открием радио вълни, които са с характерните черти на послание, не бихме ли имали основание да приемем, че техният източник е разумно същество, позовавайки се на аналогията с посланията, за които от опит знаем, че са породени от разумни същества, а именно човеци? С други думи, методът на аналогията би могъл да регистрира обща интелигентност, не специално човешка интелигентност.”[7]

Да приложим метода на аналогията

В статията „Сбогом, Дарвин!” вече изведохме три принципа, които говорят за невъзможността мирозданието да е възникнало в резултат на естествени причини. Но възможно ли е едно мислещо и активно същество да удовлетвори тези принципи в своята творческа дейност?
Първият принцип за осигуряването на подходящите параметри за работата на една система е сравнително лесно изпълним. Ние предварително изчисляваме оптималните условия за протичането на производствените процеси, след което настройваме уредите да ги поддържат постоянни. По аналогичен начин са избрани и застопорени точно необходимите константи, закони и взаимодействия за функционирането на Вселената, живите същества и човека.
Второ, една футболна топка няма как сама да промени своето състояние на покой или посоката си на движение. Но играчите могат да променят нейния импулс, като със своята сила й придават някаква скорост, насочвайки я според желанието си. Също така не съществува никаква пречка разумният и всемогъщ Творец след като създаде небесните тела да ги "тласне по техните орбити" (според израза на Нютон).[8] Ако проследим траекторията на топката, без да вземем предвид обаче взаимодействието й с футболистите, тогава ще отчетем неизпълнение на законите за запазване на импулса и на гравитацията. По същия начин, в космическите системи изглеждат нарушени динамичните закони (на импулса, а в скрита форма – и на гравитацията), понеже не се признава външната интелигентна намеса (която личи и от чудесната хармония в организацията на телата).
За интелекта не представлява никаква трудност да реализира процеси с безкрайно малка вероятност за осъществяване. Автомобилът е произведение на нашия разум. Възможно ли е той да се сглоби в резултат на природните стихии? Ще разгледаме само една от частите на двигателя. Да речем, имаме готов цилиндър. Каква е вероятността буталото към него да възникне случайно с подходящите форма и размери? Елементарните разсъждения показват, че тя е (1/)2, защото формите са безброй, както и размерите. А ако и самият цилиндър трябва да се появи по същия начин, така че тези два елемента да бъдат съчленени и системата да работи, общата вероятност е (1/)4, т.е. по-малка от “абсолютна нула”. Конструкторът обаче без особени усилия, от безкрайно многото възможности, може веднага да определи подходящите параметри на елементите и като извърши някои изчисления да сглоби горните изделия. (Ние много рядко си даваме сметка за необикновените способности на нашия ум!) За появата на всемира също се получават вероятности от порядъка на 1/ на някаква степен, но построението по-нататък на заобикалящата ни действителност е доста по-сложно. Тоест за един съзнателен Бог е сто процента възможно да сътвори света, докато пред слепия случай (“часовникар” – по думите на Р. Докинс) изобщо не се открива никаква перспектива да се справи с подобно задание.
Трето, нека за миг да приемем, че не знаем как са се появили автомобилите. Един ден посещаваме автосалон, в който са изложени различни марки леки коли, като има образци от първите до последните модели. Тогава какъв извод ще направим, ако се водим от съвременната научна предпоставка да се търсят само естествени причини за техния произход. В предвид все по-усложняващата се организация, бихме могли да предположим, че цялото разнообразие от форми се дължи на продължителна и сложно разклоняваща се еволюция. Тоест приликата в тяхното устройство и функции може да ни застави да стигнем до доста подвеждащо заключение. Ако се следват по-горните принципи обаче, ще се установи, че дори толкова прости системи няма как да възникнат чрез поредица от случайни процеси (и естествен отбор!), но е необходима целенасочена и планираща интелигентна дейност. В такъв случай, защо да не допуснем, че растенията и животните също са „създадени според видовете си” – извод, който се подкрепя и от тоталната липса на преходни форми.
В един известен пасаж от своята книга „Диалози относно естествената религия” философът Дейвид Хюм, живял през ХVІІІ век, когото съвсем не можем да упрекваме в пристрастност към християнството, разсъждава относно аналогията между човешкия и Божествения разум. Клийнтъс, един от героите в книгата му, казва: „Огледайте се в света наоколо. Вникнете в неговата цялост и във всяка една отделна негова част. Ще откриете, че той не е нищо повече от една огромна машина, разделена на безкраен брой по-малки машини, които на свой ред подлежат на подразделения до степен отвъд човешкото възприятие и способност да проследи или обясни. Всички тези разнообразни машини, дори най-миниатюрните им части, са съгласувани помежду си с прецизност, пленяваща възторга на всеки, който някога се е вглеждал в тях. Внимателното приспособяване на средствата към целите в цялата природа, напомня точно, макар и да превъзхожда многократно, произведенията на човешкия... ум. Затова, тъй като следствията са подобни едно на друго, стигаме до заключението... че и причините са подобни, и че Авторът на Природата по някакъв начин е подобен на човешкия ум, въпреки че притежава неизмеримо по-големи способности, пропорционални на величествеността на работата, която е извършил.“[9]
Британският астроном Джеймс Джинс доразвива тезата според гледната точка на науката от началото на ХХ век: "Явленията във Вселената се извършват не съгласно механични принципи, както се считаше доскоро, а съобразно с чисто математически принципи. Сравнението на природата с огромна машина трябва да бъде изоставено поради потока на научното познание за немеханична действителност. Вселената започва да прилича повече на велика мисъл, отколкото на велика машина. Щом светът е свят от мисъл, ясно е, че трябва да бъде мисъл на някое Същество, Което мисли, и Неговото творение трябва да е било акт на мисълта на това мислещо Същество. Ние, учените, започваме да смятаме, че Духът трябва да се провъзгласи за Творец и Управител в царството на материята. Съвременните научни теории ни принуждават да разсъждаваме за Създателя на света като работещ извън времето и пространството. Вселената ни дава доказателство за една контролираща сила, която е работела с оглед на определена цел и има нещо общо с човешкия ум."[10]
Същото нещо потвърждава и Алберт Айнщайн (както и редица други учени): „Всеки, който се занимава сериозно с наука, постепенно се убеждава, че един Дух се проявява в законите на Вселената; Дух, Който е безкрайно по-могъщ от духа на човека и пред лицето на Когото ние, с нашите скромни възможности, трябва да се смирим. По този начин научните изследвания водят към едно специфично религиозно чувство, което е твърде различно от наивната религиозност.”[11]
Ричард Левонтин, генетик от Харвардския университет, признава, че в науката натурализмът е внесен изкуствено: „Не че методите и институциите на науката по някакъв начин ни принуждават да приемаме материално обяснение на феноменалния свят, напротив – тъй като ние априори държим на материалните причини, сме принудени да създадем изследователски апарат и понятия, които произвеждат материални обяснения…[12]
Затова не е ли време да скъсаме с установената натуралистична парадигма и да приемем, че нещата в природата също могат да имат интелигентна Причина за своя генезис?!

“Улавя мъдрите в лукавството им” (І Кор. 3:19)[13]

Натуралистите допускат, че е възможно да има огнища на живота и на други планети в космоса. По целия свят изследователи, част от проекта SETI, са сканирали небето в търсене на сигнали от интелигентни същества. Космически кораби, насочени извън пределите на Слънчевата система, носят фонографичен запис със златно покритие като послание до галактическите братя по разум. Мнозина учени дори са склонни да смятат нашата биосфера за експеримент на технически напреднала извънземна цивилизация.
Но тук възниква едно трудно обяснимо противоречие. Същите тези авторитети, които са категорично против Божествения произход (и са обявили всяко такова учение за не-научно), с готовност приемат интелигентна намеса от друга цивилизация?! Блез Паскал пита: “Защо толкова много хора не вярват в Божествените истини? Дали, защото не са им доказани?” И отговаря: “Не, но защото те не ги харесват.”
Ние непрекъснато си задаваме въпросите “кои сме?”, “откъде сме дошли и накъде отиваме?”. Популярен вестник веднъж обяснил това силно желание за отговори по следния начин: „Някои предполагат, че е възможно извънземен интелект да е излъчил огромни потоци от кодирана информация, една виртуална галактическа енциклопедия, съдържаща прозрения за произхода на Вселената или за безсмъртието”.[14] Човекът отчаяно се нуждае някой да му каже откъде е произлязъл и как да намери безсмъртие.
Както отбелязват други учени: “Един безкраен Интелект вече е изпратил „потоци” информация, една „всемирна енциклопедия”, относно това откъде сме дошли, кои сме, за какво ни има, а също и прозрение относно безсмъртието – и тя не е кодирана! Разкрита е от Онзи, Който е създал всичко и е преведена на почти всеки език по света. Святата БИБЛИЯ.БЕЛЕЖКИ:

[1] Решението на съда излезе към края на декември 2005 г., а статията е написана само няколко месеца по-късно – през пролетта на 2006 г.
[2] Виж 1-ва бележка в статията „Сбогом, Дарвин!”:
[3] Ако някой читател спори, че нещата, които са се появили в резултат на интелигентен дизайн, лесно могат да бъдат разпознати, ще го попитаме какъв е критерият за това? Например, бактериалната клетка, най-простата форма на живот, е с много по-висока степен на организация от един механичен (или електронен) часовник. Кое от тях тогава е дело на разумен създател и кое – игра на химичните молекули?
В редица области е необходимо да се създадат ясни правила, позволяващи ни да разграничаваме продуктите на съзнателната дейност. Как иначе ще определим, че един камък е сечиво, използвано от “прачовека”, а не е просто парче скала с причудлива форма? Или, че засечените радиоемисии от космоса носят послание? И защо този подход да се счита за антинаучен?
[4] Интелигентният дизайн (англ. Intelligent Design, ID) се възприема като по-лека форма на креационисткото учение, защото се опитва деликатно да насочи вниманието на читателя към разумния план в построението на природата, без да разкрива Кой и как е реализирал този замисъл.
“Интелигентния дизайн” е считан от редица социолози и философи на науката за “наукообразна теория”, която не е подкрепена със сериозни доводи, не задава научна програма или възможност за експериментална проверка.
Трябва да признаем, че посоченото възражение донякъде е основателно. Повечето аргументи на създателите на “Интелигентен дизайн” са били оборени от опонентите, принадлежащи към противниковия лагер. Що се отнася до целите и задачите, уверени сме, че неговите поддръжници могат да разработят в бъдеще една по-добра научна програма за действие (все пак движението съществува сравнително отскоро). Въпрос на време е да бъдат предложени и емпирично проверими космологични модели на Сътворението, а данните от съвременната спътникова апаратура съвсем скоро ще ни посочат достоверната научна хипотеза.
[5] Дейвид Хюм въвежда израза ,,еднороден опит" (uniform experience). Под него той е имал предвид това, което аз наричам еднороден сетивен опит, една обективна опитност на петте сетива, не субективно или религиозно преживяване (б. а. – Ч. Т.).
[6] Carl Sagan, Broca's Brain, 1979. New York: Random House, p. 275
[8] Библията ни казва, че ние сме сътворени по "Божия образ и подобие", затова има известна аналогия между собствените ни  разумни действия и Неговите. Но Той не е по "наш образ и подобие", поради което не са Му необходими "ръце", за да направи едно или друго нещо.
Бог е Дух (Йоан 14:26) и е трансцендентен (извън материалния пространствено-времеви континуум), както и иманентен (вездесъщ), т.е. Неговото присъствие е навсякъде и по всяко време, но като отделен и независим от всичко.
Според Св. Писание създаването и подреждането на небесните тела в красиви системи, е станало по заповед от Бога (както впрочем и всичко останало).
[9] Основните черти във философията на Д. Хюм са скептицизмът и натурализмът, като той се явява една от най-влиятелните личности в Шотландското просвещение. Посоченият цитат явно се е появил в резултат на някакво негово моментно прозрение, защото не се вписва в контекста на останалото му творчество.
[10] Попов, С. „ЗАЩО ВЯРВАМ В БОГА”, София, 1992, стр. 35, 36.
[11] АЙНЩАЙН, цитиран в “Albert Einstein: The Human Side” by Dukas and Hoffmann, Princeton University Press, 1979, 33.
[12] Richard Lewontin, New York Review of Books, January 9, 1997
[13] Цитатът е според Протестантския превод на Библията от 1940 г.
[14] Union-Tribune, San Diego, California, 5 November 1993.

Статията е по извадки от книгата "Вяра и наука"

петък, 6 септември 2013 г.
"Отпечатки пальцев Бога"
Валентин Велчев
Можно ли эмпирически проверить космологическую модель Сотворения, описанную в Библии?
В 1931 г. австрийский математик Курт Гедель сформулировал теорему о неполноте, согласно которой формальные системы логики и математики семантически неполноценны и не могут быть строго доказаны (или опровергнуты). В качестве самого простого примера можно указать на невозможность разрешения апории Зенона – Ахилл (самый быстрый бегун в древности) не смог бы догнать черепаху, если она при старте находилась бы перед ним в всего в нескольких шагах.
Никто до сих пор не смог чисто теоретически опровергнуть утверждение элейского мыслителя, но в жизни даже маленький ребенок легко может справиться с подобной задачей. Поэтому сегодня недостаточно создать научную постановку – она должна иметь определенные последствия, которые позволяют эмпирическую проверку ее истинности.
Самым существенным недостатком христианского взгляда на Сотворение является обстоятельство, что он в основном базируется на критике эволюционного учения. Отсутствует собственная теория, которая может быть подвергнута верификации. В этой статье мы впервые попытаемся представить библейскую модель, которая будет подкреплена теоретически с помощью физики и математики и проверена путем наблюдений, экспериментов, компьютерной симуляции и пр.
1. Теория Большого взрыва
Хорошо известно, что теория Большого взрыва держится на трех наблюдаемых столбах – расширении Вселенной, реликтовом излучении и изобилии легких элементов. Классическая постановка этой концепции, однако, не в состоянии справиться с рядом вызовов, стоящих перед ней – например, с проблемами с космическим горизонтом, плоским характером пространства, магнитными монополями и т.д. В конце 1979 г. Ален Гут и Генри Тай создают т.н. инфляционную космологию, которая устраняет указанные трудности. По их мнению, немного спустя после начала энергия Вселенной содержалась в инфлятонном поле с отрицательным давлением. Благодаря этому, спустя примерно 10-35секунд произошел грандиозный взрыв и Вселенная раздулась по экспоненте более, чем в 1030 раз. Поле постепенно освобождало содержащуюся в нем энергию под формой почти однородного моря частиц и излучений и далее все развилось по конвенциональному сценарию (см. табл. 1).
Время после Большого взрыва
Событие
За сколько лет до нас
0
Большой взрыв (сингулярность)
13,7 млрд. лет
10-35–10-33сек.
Инфляционная эра

10-33 сек.
Кварк-глюонная плазма

10-5 сек.
Кварки соединяются в протоны и нейтроны

10-3 сек.
Синтез водородных и гелиевых атомов

1-3 мин.
Образование легких элементов вплоть до бора

370 тыс. лет
Вселенная становиться прозрачной. Излучается КМФ.

200-500 млн. лет
Рождение первых звезд и протогалактик.
13,5-13,2 млрд. лет
3,3 млрд. лет
Образование зрелых галактик, квазаров и старейших звезд Млечного пути.
10,4 млрд. лет
8,1 млрд. лет
Появляется Солнечная система, в том числе и Земля.
5,6 млрд. лет
Табл. 1

В 2001 г. по совместному проекту НАСА и Принстонского университета на орбиту был вывееден спутник WMAP, который измерил реликтовое излучение с точностью и разделительной способностью, в 40 раз превышающие эти параметры предыдущего спутника СОВЕ. В начале 2003 г. были проанализированы данные, полученные со спутника WMAP и поле космологических предположений было зачищено. Единственными претендентами на истину остались: инфляционная модель (точнее некоторые ее варианты) и циклическая модель (но для плоской вселенной!) Стенхарта-Турока[1]. Последняя предусматривает ускоряющееся расширение пространства[2], в то время как при инфляционной модели оно выглядит неуклюжей добавкой. Если ускорение галактик не подтвердится, инфляционная модель может уцелеть, но тогда опять возникнет загадка недостающих 73% энергетического бюджета Вселенной (см. рис.1).

Рис.1 Эволюция Вселенной. В первые 7 млрд. лет скорость расширения замедляется, а затем постепенно начинает возрастать, что заставляет физиков предполагать наличие т.н. темной энергии. (Наблюдаемые количества вещества и энергии в космосе обеспечивают лишь 4% критической плотности Вселенной, поэтому допускается, что темная материя добавляет еще около 23%, а темная энергия еще около 73%)

В мае 2009 г. Европейское космическое агентство (ЕКА) вывело на орбиту обсерваторию “Гершель” вместе с телескопом “Планк”, который имеет десятикратно лучшую разделительную способность, чем WMAP. Планируется и другой спутниковый эксперимент – CMBPol (эксперимент по обнаружению поляризации космического микроволнового фона). Согласно ряду инфляционных моделей, гравитационные волны от Большого взрыва должны были оставить отпечаток на поляризации реликтового излучения. Поэтому эти спутники не будут просто измерять отклонения в его температуре, но измерят и его поляризацию (среднее направление спинов регистированных микроволновых фотонов). В случае обнаружения первичных гравитационных волн циклический подход будет отвергнут и подтвердится инфляционная модель.
Коротко опишем некоторые основные недостатки стандартного сценария.
Сингулярное начало требует от космологии строгого решения, которого инфляционная модель не в состоянии дать, так как она все еще не интегрирована хорошо в теорию струн и поэтому не является частью слияния квантовой механики и Общей теории относительности.
Никто не может сказать, откуда появляется в дальнейшем инфлятонное поле с подходящей формой потенциальной энергии для возникновения инфляции. Не знаем и точных параметров взрыва – когда он случился, сколько времени продолжился, какое количество энергии преобразовалось в частицы, излучение и т.д. Поэтому не избежать впечатления, что физики просто подгоняют свои концепции под результаты астрономических наблюдений.
Наиболее значительным провалом гипотезы Большого взрыва остается вопрос о барионной и лептонной асимметрии. Если добавить еще и статистический абсурд, состоящий в том, что произведенные протоны и электроны должны быть в равных количествах (иначе все структуры за исключением атомных ядер будут разорваны) оказывается, что эта концепция вообще не может быть стартирована, поскольку не может рационально объяснить появление материи[3].
Не менее фундаментальными являются и проблемы теории о невероятно сложном строении атомов, звезд и космических систем. Поэтому нас не должно удивлять мнение критиков, говорящих, что современная гипотеза Большого взрыва, хотя и решает некоторые воростепенные вопросы, в сущности не может дать удовлетворительного объяснения происхождения Вселенной. Эмпирические данные, посредством которых тестируются космологические модели, относятся к периоду в примерно 370 тыс. лет спустя Большого взрыва, т.е. до появления космического микроволнового фона. Мы попытаемся включить и интервал 200-500 млн. лет, охватывающий период времени с рождения первых звезд и протогалактик до оформления зрелых галактик – спустя примерно 3,3 млрд. лет после старта Вселенной (см. табл. 1).
2. Диалектический материализм
Нет единого мнения о возможных этапах возникновения галактик. В начале ХХ века крупный английский астроном Дж. Джинс предложил одну из первых гипотез в этом направлении. Согласно ему в начале существовало пространство, равномерно заполненное разреженным газом. В результате его гравитационного сжатия и вращения образовались отдельные туманности правильной сферической формы. В дальнейшем, продолжая сжиматься, а следовательно и ускорять свое вращение, туманность сплющивается в эллипсовидный диск. Гравитационные поля соседних туманностей вызывают истечение вещества из диска, которое из-за вращения заворачивается в спиральные рукава. Повышенная плотность газообразной материи в этих ответвлениях способствует первоначальному образованию звезд именно в них. Хаббл дополнил, что образованные таким образом спиралевидные галактики в конце концов, возможно, разрушают свою структуру и гибнут в качестве “неправильных“.
Существует и строго противоположный взгляд. Согласно гипотезе К. Вайцзеккера, в начале мир был хаосом из диффузной газовой материи, находящейся в состоянии сильной турбулентности. Это значит, что повсюду в первичной среде бушевали гигантские вихри, под чьим воздействием появлялись и первые сгущения, первые газопылевые облака неправильной формы. Облака вращались вокруг своей оси, сплющивались и превращались в спиралевидные галактики. В спиральных ответвлениях началось образование звезд. С течением времени спиралевидные галактики теряют свои рукава и превращаются в устойчивые эллиптические системы.
Выдвинуты всевозможные гипотезы, рассматривающие разные возможности образования галактик и их перехода из одного вида в другой. Но тщательный анализ и вычисления ясно показывают, что ни одна из них не может считаться особенно убедительной.[4]
Согласно натуралистической позиции, небесные тела и системы путем хаотических столкновений могли образовать структуру случайно. Другими словами, в период времени от 200-500 млн. до 3,3 млрд. лет после начала должно было наблюдаться генерирование мощных гравитационных волн, потому что происходили чрезвычайно частые слияний тел в системах и коллизии между протогалактиками, ведущие к их росту, а также к образованию крупномасштабных структур (скоплений, гигантских облаков из галактик и пр.) во Вселенной. Другой вопрос – возможно ли вообще на случайном принципе возникновение исключительно красивого и сложного иерархического устройства небесных формирований – планетных, звездных, галактических и пр., а также их огромная устойчивость во времени (вычислено, например, что Млечный путь останется стабильным в течение примерно 1016 десяти миллионов миллиардов лет).
3. Христианский теизм
В начале Книги Бытия Библия рассказывает нам, что Бог сотворил материю из ничего и раскрыл Свой грандиозный замысел построения Вселенной. Мы должны осознать, что создание подобной динамической конструкции является неимоверно сложным делом, потому что в каждый момент она организована различным образом и при этом всегда остается в равновесии. Давайте вспомним, что только Мегагалактика (ее видимая часть) содержит более 1022 тел и более 1011 космических систем (ассоциаций, скоплений, галактик и т.д.), чье взаимное влияние надо иметь в виду.
Если мы попытаемся спроектировать, например, Млечный Путь с его 200 миллиардами звезд (а еще и звездных скоплений, планетных систем и пр.), то сразу же поймем насколько чрезвычайно сложна эта задача. Каждый член галактической “семьи”, если считать его абсолютно твердым телом (которое не испытывает никаких деформаций), имеет степени свободы, т.е. может двигаться в трех различных направлениях и вращаться вокруг трех взаимно перпендикулярных осей. В таком случае, чтобы определить положение тела в пространстве, нужно иметь численные значения трех координат и трех углов вращения (и следить за скоростью изменения этих параметров во времени). Для уточнения задачи, однако, необходимо уточнить, что ни одно из небесных тел не является абсолютно твердым. Модификации его формы, приливы и отливы изменяют скорость его вращения и направление оси вращения, что воздействует на силы взаимного притяжения и на орбиты других тел. Нужно учесть также электрические и магнитные взаимодействия, дефект массы (звезды постоянно теряют часть своей массы), изменяющееся гравитационное поле остальных объектов системы (а даже для трех тел их координаты и скорости становятся неисчислимыми[5]), иногда встречающиеся резонансы (например, между спутниками и планетами в Солнечной системе), влияние межзвездной среды, некоторые релятивистские эффекты и еще многие другие вещи, которые даже трудно перечислить.
При поиске общего решения задачи для совокупности более высоких иерархических образований (скоплений и сверхскоплений галактик), которые образуют Вселенную, возникает специфическая трудность, которая заключается в следующем:
Допустим, что каждая небесная система имеет огромное количество, например N, упорядоченных состояний при различных величинах масс и орбитальных характеристик тел в ней. (Принимаем, что это количество велико – N, но не бесконечно, поскольку количества вещества и размеры реальных космических систем ограничены). Когда систем две и мы их рассматриваем как подсистемы одной целостной системы, тогда из-за их взаимного влияния множество упорядоченных состояний всей системы будет представлять сечение только тех упорядоченных состояний, которые являются общими для обеих подсистем. Если подсистем три, множество допустимых состояний общей системы еще более ограничивается – до тех положений, в которых все три подсистемы будут в равновесии. Итак, чем больше подсистем, тем меньше множество их общих равновесных состояний. Не удивительно, что для огромного числа небесных систем во вселенной может существовать только одна возможность, при которой все они будут находиться в гармонии между собой и создадут целостную динамическую структуру Вселенной.
Но в вышеуказанных рассуждениях мы не учли изменения, которые происходят в каждой подсистеме. Если одна система составлена, например, из двух подсистем, ее устойчивое состояние не является “механическим сбором” двух устойчивых состояний ее подсистем. (У иерархических структур целое больше суммы своих частей). Устойчивость каждой подсистемы уже является чем-то качественно новым, потому что при расчете учитываются внешние влияния, оказываемые другой подсистемой. В таком случае новое равновесное состояние в каждой подсистеме не является подмножеством множества ее устойчивых состояний (поскольку здесь учтены лишь влияния между ее собственными телами). Вообще при каждом увеличении числа подсистем изменяется не только общий порядок всей системы, но и порядок в каждой подсистеме, потому что они взаимозависимы и должны при связывании создать единую целостную структуру. Но, если необходимо спроектировать Вселенную как одно целое, то нужно следовать заданному плану, в котором все предусмотрено; в противном случае этот прекрасный “архитектурный храм” может очень быстро рухнуть[6].
Грандиозное построение вселенной заставило Поля Дирака, одного из самых больших экспертов в области математической физики, воскликнуть: ”Человек наверное описал бы ситуацию словами, что Бог – математик высочайшего класса, Который использовал весьма слижную математику, когда конструировал Вселенную. Наши слабые математические достижения помогают нам понять лишь одну малую часть Вселенной, и чем больше будет развиваться математика, тем больше можем надеяться, что будем понимать Вселенную лучше”.[7]
(Богу, конечно, не нужно делать расчетов – Он обладает полным знанием, премудростью и всемогуществом, в результате чего вызывает совершенное мироздание к бытию без всяких интеллектуальных и творческих усилий!)
Но, как показывают наблюдения, порядок в этих системах рушится – звезды взрываются, галактики сталкиваются и т.д. Указанные изменения приводят к резкому изменению взаимосвязей между членами системы, что в конечном счете кончается их гибелью. Эти заключения удивительно хорошо согласуются с библейской точкой зрения по вопросу. Там отмечено, что в начале “тверда вселенная, не поколеблется” (Пс. 95:10), но вследствие грехопадения человека, все создание было подчинено “рабству тления”, т.е. разрушению (Римл. 8: 20, 21)[8].
Согласно материализму, направление процессов в природе – от хаоса к порядку, а при теизме наооборот – от порядка к хаосу (что находится в полном соответствии со вторым законом термодинамики о неубывании энтропии)[9].
В 70-е годы ХХ века Б. Коллинс и С. Хокинг, рассматривая начальные условия возникновения мира, путем соответствующего математического анализа показали, что “вселенная, которая не абсолютно правильна, неустойчива. Другими словами, хаотичная при своем возникновении вселенная становилась бы все более хаотичной впоследствии[10]. Получается “эффект домино” – с течением времени хаос мультиплицируется, т.е. увеличивается беспорядок, дезорганизация, пока порядок всей системы не разрушится полностью.
Применяя соответствующие математические методы и средства, а также подходящую компьютерную симуляцию, мы могли бы проверить сохраняется ли этот принцип и для более сложных структур Вселенной – планетных, звездных, галактических и т.д.
Если построить кривую вероятностей распределения устойчивости небесных систем (возникающих случайно) во времени, можно было бы понять, действительна ли она и при огромном числе наблюдаемых (свыше 175 млрд.) галактик, что позволит провести отличное тестирование статистических прогнозов. Например, резонно ожидать, что какой-то процент галактик не успевает достичь устойчивого динамического равновесия и в данный момент можно наблюдать немалое их количество в коллапсе. Другой вопрос – способны ли галактики увеличивать свои размеры в результате последовательных коллизий, перестраиваться в новые долговечные конфигурации и т.д.?
(Уже сейчас мы, однако, в состоянии сказать, что весь Космос прекрасно сбалансирован и упорядочен – сталкивающихся звезд и галактик ничтожно мало, что наводит нас на мысль, что он вряд ли организован по принципу случайности!)
 

Рис. 2 Hubble eXtreme Deep Field – фотографии Вселенной, охватывающие области сверхглубокого космоса, сделанные космическим телескопом “Хаббл”.

Фотография, названная “Область экстремально дальнего обзора” (рис.2) показывает нам более пять тысяч галактик, отстоящих от нас на расстоянии 13 млрд. ly, что подтверждается и их спектральными линиями, полученными с помощью наземных телескопов. Действительно, многие из галактик – маленькие со странными и удивительными формами, есть и загадочные квазары, но немалая их часть такая же, как и современные галактики[11].
Если принять, что мы стали свидетелями зарождения одних из первых протогалактик (формирующихся лишь спустя 500-700 миллионов лет после Большого взрыва), то должны были бы наблюдать столкновения между звездами в них и между ними, что должно быть совсем обычным явлением. (Согласно теории, зрелые галактики образуются спустя целых 2,6 млрд. лет – см. табл. 1). Это заставляет нас задуматься о том, почему наблюдаемая картина так отличается от ожидаемой? То есть почему мы нигде не видим процесса зарождения галактик, а они всюду появляются перед нами в полностью завершенном виде? Не откроют ли ученые с помощью следующего поколения телескопов, что все галактики были упорядочены уже в самом начале Вселенной?! „Оглушительное молчание” наличных детекторов гравитационных волн также свидетельствует об этом![12]
4. Библейская космологическая модель
В Книге Бытия рассказывается, что сотворение Земли и небесных светил произошло в первый и четвертый творческие дни:
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один…
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвёртый (Быт. 1:1-14).
Согласно христианской теологии, Бог творит миры ex nihilo, т.е. из ничего. Почти все толкователи Библии считают, что под “небом” в первом стихе понимается невидимый мир, где находится престол Бога, окруженного ангелами, херувимами, серафимами и пр. Этот трансцендентный мир более подробно описан в книгах Исаии, Иезекииля, в Откровении и др., но мы не будем останавливаться на них. В отношении слова “земля” мнения разделяются примерно в двух направлениях:
А) Одни считают, что кроме нашей Земли, это слово обозначает всю материю в космосе, например газопылевые облака. В таком случае, по приказу Бога в дальнейшем в них должны были оформиться небесные тела, движущиеся по своим орбитам, образуя планетные, звездные и галактические системы.
Б) Другие говорят, что слово “земля” относится лишь к нашей планете, а Солнце, Луна и звезды появляются на четвертый день. Следовательно Вселенная возникла сразу уже полностью упорядоченной.
Эмпирические следствия
1) При библейской модели “Большим взрывом” можно считать мгновенное сотворение пространственно-временного материального континуума ex nihilo, но, в отличие от стандартного сценария, здесь все не начинается из одной точки.
Математическая попытка объединения Общей теории относительности и квантовой механики убедительно показала, что Вселенная не могла стартовать из точки нулевого размера с бесконечной плотностью, что заставляет поставить вопрос: “Каков был ее первоначальный объем?”
К 2020 г. НАСА и ЕКА планируют вывести на орбиту самый совершенный детектор гравитационных волн – LISA (Laser Interferometry Space Antenna). По выражению некоторых ученых, “он будет в состоянии снять отпечатки пальцев Бога, оставленных на ткани космоса еще в первые моменты Сотворения. И мы поймем каким точно конкретным образом возникла Вселенная”[13].
2) Библейская модель считает, что образование звезд стало одномоментным актом на заре времени. В таком случае мы могли бы наблюдать их зарождение только у самых ранних галактик (или обнаружить, что в начальный миг Вселенная появилась полностью упорядоченной).
Совместными усилиями НАСА, ЕКА и Канадского космического агентства в 2018 г. на гелиоцентрическую орбиту будет выведен космический телескоп “Джеймс Вэбб”, миссией которого будет поиск света от первых сформировавшихся звезд и галактик.
Согласно классической теории, небесные светила не появляются только на начальных этапах возникновения вселенной, а образуются непрерывно и по сей день. Если это так, то число звезд, находящихся на данной фазе своего развития, пропорционально времени, в которой они находятся в ней. Стадия протозвезды примерно в сто раз меньше стадии ее нахождения на Главной последовательности. Это говорит о том, что число наблюдаемых протозвезд должно быть в примерно в 100 раз меньше числа нормальных звезд. В Млечном Пути и других тридцати галактик из Местной группы очень хорошо видны не только ядра и структурные особенности, но и отдельные звезды, скопления, туманности и т.н.. Общее количество звезд в них составляет примерно 2000 – 3000 миллиардов, так что они являются хорошей базой для статистических выводов о том, каковы различные стадиии их развития. Элементарные расчеты показывают, что в Местной группе мы могли бы открыть хотя бы несколько десятков миллиардов протозвезд. Как защитники классической концепции звездной эволюции могут объяснить их отсутствие?[14]
Рис.3 Большой взрыв по последним данным должен был совершиться 13,7 млрд. лет тому назад. Космический телескоп “Хаббл” позволяет нам достичь почти “границы” Вселенной.

Но почему никто из нас не может с уверенностью сказать, что видел промежуточные этапы “проклевывания” звезд, даже когда рассматривается вся доступная для наблюдения часть Вселенной? Чем дальше отстоят от нас галактики, тем в более далекие эпохи происходили наблюдаемые нами процессы. Если принять, что самые далекие наблюдаемые объекты находятся на расстоянии 13 млрд. ly, это значит, что в определенном смысле можно проследить все эпохи развития Метагалактики за этот период времени (рис. 3)[15]. Так что мы могли бы стать свидетелями зарождения звезд, если бы оно происходило даже в очень далеком прошлом. Но где на небе это огромное количество протозвезд?!
Еще к середине 2009 г. телескоп “Гершель” исследовал космос в инфракрасном и субмиллиметровом диапазоне, что позволило ему вести наблюдения через пыль, мешающую телескопу “Хаббл”. Таким образом он был в состоянии заглянуть в газопылевые облака, в которых, как считается, зародились звезды, чтобы рассмотреть “условия в утробе”. Сегодня, когда его миссия почти завершилась после более трех лет непрерывного наблюденения всей Метагалактики, он не успел сделать ни одного снимка, на котором видны доказанные протозвезды!
3) Можно сделать еще одно допущение, а именно: возможно, что космический микроволновый фон (КМФ) является остатком того “света”, который осветил небесные просторы в первый день Сотворения. Если это действительно так, то мы могли бы уточнить, какой из двух библейских сценариев вероятнее всего был реализован на практике.
Согласно первому варианту, Земля и газопылевые облака появились до КМФ, а согласно второму – вся материя под формой готовых звездных систем появилась после него. При постепенном создании тел и формировании космических структур характер гравитационных волн и флюктуаций (а может быть и поляризации) КМФ должен быть отличным от характера, который бы наблюдался при мгновенном возникновения Вселенной.
Все же не нужно забывать того, что “неисповедимы пути Господни”. Возможно, что Бог реализовал Свой замысел способом, о котором мы не можем догадаться.
Заключение
После провала сотен (и даже уже тысяч!) гипотез об образовании Солнечной системы, звезд и галактик, совсем резонно думать, что диалектико-материалистический подход неприемлем для объяснения возникновения Вселенной! Христианская церковь сегодня стоит перед вызовом разработать с помощью космологов, астрономов, физиков, математиков, богословов и др. подробную модель Сотворения, позволяющую пройти эмпирическую проверку на достоверность. В будущем предстоит осуществить две важные спутниковые программы – LISA и “Джеймс Вэбб”, которые в значительной степени помогут нам понять, куда склоняются весы – к натурализму или к теизму?
Мы определенно считаем, что наука является самым верным союзником христианства, так как она предлагает самый обективный метод изучения устройства и происхождения мироздания. Мы ожидаем, что научные открытия в конечном счете подтвердят ту истину, что мир создал разумный Бог – Творец.

Примечания
[1] В начале ХХІ века Пол Стенхарт и Нил Турок, в рамках теории струн, создают гипотезу радикального воплощения циклической космология, на этот раз с плоской вселенной. Они делают предположение, что наш мир – 3-брана, которая через несколько триллионов лет столкнется с другой параллельной вселенной – 3-браной. “Взрыв” от удара даст начало новому космологическому циклу.
[2] В 1998 г. две группы астрономов, одна из Национальной лаборатории «Лоренс» в Беркли под руководством Саула Перлмутера, а другая из Австралийского национального университета под руководством Брайана Шмидта, сообщили о сенсационном открытии. При наблюдении сверхновых типа Ia, находящихся в галактиках на разных расстояниях от Земли, оба коллектива пришли к совершенно неожиданному заключению: расширение Вселенной не только не замедляется, но наоборот – ускоряется.
[3] Согласно теории, первичная Вселенная была полностью создана посредством излучения с высокой энергией, спонтанно производящего частицы и античастицы. Спустя примерно одну микросекунду после взрыва температура упала под 1013 К. Кварки и антикварки уменьшили свою скорость, а сильное взаимодействие слепило их по три в группы, образующие соответственно барионы и антибарионы. Однако, согласно статистическим законам, их число обязательно должно быть равным и неизбежные удары между ними привели бы к полной аннигиляции. Энергия возникающего излучения постепенно будет уменьшаться при расширении Вселенной, вследствие чего новые пары частиц не смогут рождаться.
А это значит, что не может существовать никакая структура..
Русский физик Андрей Сахаров предполагает, что в ту эпоху имела место т.н. СР-симметрия, в результате которой получился дисбаланс – на каждый миллиард антибарионов приходилось миллиард один барион. После завершения большого “фейерверка” уцелевшие барионы превратились в протоны и нейтроны, из которых впоследствии были созданы все атомные ядра.
Но дело в том, что необходима была и лептонная асимметрия, при которой уцелело бы точно столько же электронов, сколько и произведенных протонов (чтобы атомы были электронейтральными), что является статистическим абсурдом. Если бы существовал даже совсем легкий перевес положительных или отрицательных зарядов, они столкнулись бы с силой, превышающей в 1036 раз силу гравитации, и разорвали бы все структуры в известном нам мире, за исключением атомных ядер, потому что в них сильное взаимодействие примерно в 100 раз больше электромагнитного.
[4] У громадного большинства людей укоренилось мнение, что теория Большого взрыва очень хорошо объясняет рождение и организацию Вселенной. Следует, однако, отметить, что, по мнению экспертов, это совершенно не так! М. Харвит недвусмысленно признает: “Вселенная, которую мы видим, взглянув на ее самые дальние горизонты, содержит (более) ста миллиардов галактик. Каждая из этих галактик имеет (в среднем) сто миллиардов звезд. Это составляет в целом 1022звезд. Тайный стыд современной асрофизики состоит в том, что мы не знаем, как успела образоваться даже одна единственная из этих звезд”. (Martin Harwit, “Book Reviews,” Science, March 1986, pp. 1201-1202.)
Дж. Трефил не скрывает огорчения: “Проблема появления галактик оказалась одной из самых тернистых в космологии. По всем правилам они не должны существовать, но они есть. Трудно передать всю глубину разочарования, которое этот необъяснимый факт вызывает среди ученых”. (James Trefil, Dark Side of the Universe 1988, p. 55.)
В своей книге “Вселенная во времени”, стр. 302, П. Мафей говорит: “14 и 15 февраля 1979 г. состоялась встреча специалистов, организованная У. Х. Маккреем и М. Дж. Рийсом из английского Королевского общества с целью обсудить происхождение и первые фазы эволюции галактик. Как позднее писал сам Маккрей: “Когда началось обсуждение, почти никто из присутствующих не мог претендовать на то, что знает, как образовались галактики; не могли этого сделать и те, которые присутствовали на закрытии”.
По этому поводу один критик отмечает: “Если вы откроете обычную научную книгу по астрономии, то будете засыпаны картинками газовых облаков и протозвезд; увидите теории о происхождании Вселенной и звезд, заявленные с большой уверенностью.
Если, однако, вы посетите закрытую конференцию или симпозиум, то найдете там растревоженных людей, отчаянные теории, научные факты, которые опровергают эти теории, отсутствие альтернативных объяснений, атмосферу безнадежного отчаяния перед недоказанными и недоказуемыми идеями, и никаких решений или научных экспериментов, способных облегчить это положение”.
В таком случае есть две возможности:
1) Вопрос о происхождении галактик найдет свое натуралистическое объяснение в будущем.
2) Исключительно сложная конструкция Вселенной не вызвана самоорганизацией материи; построение мироздания обязательно требовало разумного вмешательства.
[5] Абстрагируясь от других подробностей, коротко опишем, насколько это невозможно даже в отношении гравитации. Для этой цели приведем выдержку из учебника по астрономии: “Самой знаменитой задачей небесной механики является задача трех тел, которая была (и есть!) объектом внимания великих математиков и астрономов. Она состоит в следующем: для некоторого начального момента времени даны координаты и скорости трех тел с известными массами. Нужно определить положения и скорости этих тел для произвольного момента времени.
Постановка задачи для n тел аналогична. В действительности рассматриваются не тела, а материальные точки. Вопреки этому, достаточно себе представить, что на каждую материальную точку воздействует сложно изменяющееся во времени гравитационное поле других точек, которое в состоянии привести к их тесному сближению, чтобы стало ясно, что решение, описывающее невообразимое разнообразие последствий этих сближений, будет иметь чрезвычайно сложный вид. Можно показать, что в задаче для n тел известны только 10 интегралов. Так как для трех тел имеются 18 дифференциальных уравнений первого порядка, а могут быть определены только десять интеграционных констант, задача выглядит нерешимой.....
Общая задача трех тел была аналитически решена в 1912 г. финским ученым Зундманом, который показал, что изменение координат трех тел, расстояний между ними и времени t можно представить рядами по степени вспомогательной переменной, которые будут абсолютно сходящимися. В 1931-1933 гг. французский ученый Белорицкий установил, что для установления положений больших планет с точностью астрономических ежегодников нужно из рядов Зундмана использовать суммы, содержащие не менее 108 000 000 членов. (Это число выходит за пределы нашего воображения – прим. авт.) Можно считать, что аналитическое решение задачи трех тел найдено, но оно имеет только теоретическое и ни в коем случае не практическое значение”. (Николов, Н., М. Калинков. „АСТРОНОМИЯ”, изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 1998, стр. 76, 77.
[6] Атомы – это основные строительные “кирпичики” природы, потому что входят в состав веществ, предметов и живых организмов. Трудно можно поверить, что такие элегантно рассчитанные и изящные конструкции случайно появились в бушующих стихиях первоначального хаоса и в недрах звезд. Производит впечатление, что большой набор условий – взаимодействие, законы, константы и пр., а также параметры “элементарных” частиц должны находиться в точно определенных границах, иначе все в микромире распадется на “кусочки”. Атом, составленный из динамичных частиц в ядре и электронной оболочке, в известной степени аналогичен небесным системам, но его чудесному построению способствуют и очень многие “чудеса” квантовой действительности.
[7] P.A.M. Dirac, "The Evolution of the Physicist's Picture of Nature," in Scientific American, May 1963, p. 53.
[8] Вселенная, живые существа и человек при сотворении были в неразрывной связи с Богом, вследствие чего вероятно могли бы существовать вечно. После грехопадения Адама эта связь была прервана и во всем мироздании наступили деградационные процессы, ведущие к старению и смерти. (Как дом, оставленный своим хозяином, который постепенно разрушается.)
[9] Роджер Пенроуз пишет: “Но, чтобы создать Вселенную на уровне низкой начальной энтропии… Творец должен был абсолютно точно попасть в очень малый объем фазового пространства”. Его расчеты показали, что “цель Творца” должна была быть прецизирована до одного к десяти в 10123-й степени – число, которое невозможно написать обычным десятичным способом, потому что даже если поставить по нулю на каждую элементарную частицу во Вселенной, для этой цели не хватит частиц”. (Пенроуз, Р. „НОВИЯТ РАЗУМ НА ЦАРЯ”, изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 1998, стр. 415.)
[10] См. книгу итальянского астронома Паоло Мафея “Вселената във времето”, ДИ „Наука и изкуство”, София, 1989, стр. 321.
[11] Когда комментируют этот снимок, обычно подчеркивают то обстоятельство, что немалая часть изображенных на нем галактик имеют размеры, составляющие едва 1% от размера Млечного Пути, а другие настолько синего цвета, что, вероятно, исключительно бедны тяжелыми элементами. Некоторые космологи считают, что такие объекты могут быть ключевым моментом для раскрытия загадки, касающейся первых эволюционных шагов при образовании Вселенной. Ричард Боуенс из Калифорнийского университета заявляет: „Глубокие наблюдения предоставляют новые доказательства иерархической модели постепенного оформления галактик, при которой малые объекты накапливают массу или сливаются в большие путем плавного и систематического, но драматического процесса столкновений и агломерации”.
Подобный аргумент, однако, недостаточно убедителен, особенно после того, как трое ученых из Йельского и Принстонского университетов в США и Лейденского в Голландии наблюдали галактику, названную 1255-0, находящуюся от нас на расстоянии в 10,7 млрд. ly, которая в 4 раза массивнее Млечного пути, но имеет шестикратно меньшие размеры. Открытие показывает, что еще на заре времени существовали огромные галактики, которым не нужно было увеличивать свои размеры, поглощая себе подобных. Астрофизик Карл Глейзбрук предсказывает, что в следующие годы будут открыты сотни галактик, напоминающих 1255-0, и комментирует: “Это, как когда устанавливаешь, что древний Рим имел то же число жителей, что и сегодняшний Лондон с пригородами”
Добавим, что количество сверхновых звезд совсем ничтожно для того, чтобы утверждать, что именно их взрывы в дальнейшем разбросали по всей Вселенной химические элементы, которые тяжелее железа. Поэтому в указанном комментарии очевидно умалчивается тот факт, что часть первичных галактик вообще не бедна тяжелыми химическими элементами, то есть акцент делается на данных, которые находятся в согласии с теорией (что очень распространено на практике).
[12] В настоящий момент шесть из наличных детекторов гравитационных волн работают синхронно и таким образом их чувствительность позволяет регистрировать сигналы, идущие с расстояния вплоть до около 100 млн. ly. – это объем пространства, в который входят тысячи галактик, подобных нашей. Согласно теории, звезды образуются непрерывно и по сей день из-за гравитационной фрагменации межзвездных облаков пыли и газа. Следовало бы ожидать, что из-за несбалансированных сил взаимного притяжения будут наблюдаться частые слияния формирующихся протозвезд (а тем самым и образование гравитационных волн) – в худшем случае хотя бы 20-30 в год. (Число сильно занижено в пользу эволюционистов; в действительности, по грубым подсчетам, их должно быть больше в десятки и сотни раз). За 7 лет безупречной работы детекторов не отмечено ни одного такого события.
Единственные известные гравитационные волны, косвенно обнаружены Расселом Хэлсом и Джозефом Тейлором при наблюдении неустойчивой двойной системы из нейтронных звезд (а не протозвезд), расположенных на расстоянии около 16 000 световых лет от нас. Их орбиты медленно распадаются из-за потери энергии, излученной в виде гравитационных волн, что через какое-то время приведет их к неизбежному столкновению.
[13] LISA представляет собой группу из трех спутников, которые будут вращаться вокруг Солнца по орбите, удаленной на примерно 45 миллионов километров от орбиты Земли. Они образуют треугольник со сторонами в 5 миллионов километров. На каждом из них будут иметься лазеры, через которые будет осуществляться непрерывный контакт между ними. LISA будет в состоянии уловить ударные волны, образовавшиеся в первую триллионную часть секунды после Большого взрыва. (Для сравнения: измеренное посредством WMAP космическое фоновое излучение относится к эпохе через 370 тыс. лет после начала, когда, как считается, начали образовываться атомы).
[14] Все астрономы (в том числе и атеисты) согласны с тем, что налицо лишь несколько десятков (самое большее – сотен!) объектов, которые имеют признаки протозвезд. Но все они спорны, поскольку подобные явления наблюдаются и у звезд Главной последовательности. Если иметь в виду, что это совсем ничтожное количество (только в Местной группе галактик должно было быть порядка нескольких десятков миллиардов протозвезд), то становится ясно, что теория звездной эволюции полностью разваливается. Вот что пишет д-р Джейсон Лайсл в статье „Звёзды небесные подтверждают библейскую историю Творения”:
„Поэтому многие учёные-креационисты убеждены, что при обычных обстоятельствах спонтанное формирование звёзд невозможно. Несмотря на все заявления об обратном, мы никогда не видели процесс формирования новой звезды.5
5Иногда астрономы говорят об «областях звёздообразования», как будто их существование уже доказано. Неспециалист может предположить, что астрономы фактически наблюдают, как в таких областях образуются звёзды. Но это не так. Такие области содержат горячие голубые звёзды, которые, по предположению астрономов, сформировались в недавнем прошлом из коллапсирующего облака.”
[15] Здесь мы не утверждаем, что в состоянии проследить индивидуальную жизнь галактик (или звезд в них), а только то, что наблюдаем их в некоторый прошлый момент их существования. Например, если одна галактика находится на расстоянии 250 млн. ly, мы увидим ее такой, какой она была 250 миллионов лет тому назад, потому что именно столько времени свету было нужно, чтобы достичь земли. Другими словами, различно удаленные объекты наблюдаются в различные периоды прошлого. В этом смысле мы говорим, что можем быть свидетелями (почти) всех эпох развития Метагалактики. И если число звезд в ней составляет примерно 1022, то число протозвезд должно быть около 1020, т.е. сто миллиардов миллиардов – весьма значительное число, чтобы их не заметить!

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. "БИБЛИЯ – Свещеното Писание на Стария и Новия Завет", Синодално издателство, 1992.
2. Велчев, В. „ВЯРА И НАУКА”, Фондация „Покров Богородичен”, София, 2010.
3. Гилмор, Р. „АЛИСА В КВАНТОВИЯ СВЯТ”, изд. „Литера Прима”, 2002.
4. Грийн, Б. „ЕЛЕГАНТНАТА ВСЕЛЕНА”, изд. „Изток – Запад”, София, 2004.
5. Грийн, Б. „ТЪКАНТА НА КОСМОСА”, изд. „Изток – Запад”, София, 2005.
6. Каку, М. „ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВЕ”, ИК „БАРД” ООД, София, 2004.
7. Каку, М. „ФИЗИКА НА НЕВЪЗМОЖНОТО”, ИК „БАРД” ООД, София, 2010.
8. Калинков, К. „ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И СТАТИСТИКА”, Нов български университет, София, 2002.
9. Мафей, П. „ВСЕЛЕНАТА ВЪВ ВРЕМЕТО”, ДИ „Наука и изкуство”, София, 1989.
10. Мей, Б., П. Мур, К. Линтът. „ВЗРИВЪТ! – Пълна история на Вселената”, „СИЕЛА”, София, 2007.
11. Морис, Х., "НАУЧЕН КРЕАЦИОНИЗЪМ", изд. „Нов човек”, София 1995.
12. Николов, Н., М. Калинков. „АСТРОНОМИЯ”, изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 1998.
13. Панчев, С. „ТЕОРИЯ НА ХАОСА”, АИ „Проф. Марин Дринов”, София, 2001.
14. Пенроуз, Р. „НОВИЯТ РАЗУМ НА ЦАРЯ”, изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 1998.
15. Славов, Б. „УВОД В ТЕОРЕТИЧНАТА ЯДРЕНА ФИЗИКА”, изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 2009.
16. Томилин, А. „ЗАНИМАТЕЛНА КОСМОЛОГИЯ” изд. „Народна младеж”, София, 1975.
17. Томилин, А. „ЗАНИМАТЕЛНА КОСМОГОНИЯ” изд. „Народна младеж”, София, 1979.
18. Уертхайм, Д., К. Окслейд, К. Стокли, „ИЛЮСТРОВАН РЕЧНИК ПО ФИЗИКА”, КК „Труд”, София, 2005.
19. Уилямс, У. „ФИЗИКА НА ЯДРОТО И ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ЧАСТИЦИ”, изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 2000.
20. Хартри, Д. „РАСЧЁТЫ АТОМНЫХ СТРУКТУР”, ИИЛ, Москва, 1960.
21. Хокинг, Ст. „КРАТКА ИСТОРИЯ НА ВРЕМЕТО. От големия взрив до черните дупки” ИК „БАРД” ООД, София, 2010.
22. Хокинг, Ст., Л. Млодинов "ВЕЛИКИЯТ ДИЗАЙН" ИК „БАРД” ООД, София, 2012.
23. Ham, K., „THE BOOK OF ANSWERS 1”, Master Books, 2006.
24. Сп. „Българска наука” 50
25. Джейсон, Л. „ЗВЁЗДЫ НЕБЕСНЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ БИБЛЕЙСКУЮ ИСТОРИЮ ТВОРЕНИЯ”